Impressum VOP

  • Kulinárske fantázie Header

Impressum VOP

Nepoužívam tu žiadny analytický softvér. Táto webstránka neslúži na generovanie príjmov a ani tu nenájdete žiadne služby, ktoré by som vám mohla ponúknuť. Má iba informatívny charakter.

Zuzana Palková
Ladožská 16
040 12 Košice
Slovensko

Mobil: +421 903 136 939
E-mail: info@self-knowledge.guru

Odporúčania pre zdravie uvedené na tejto webovej stránke nenahrádzajú návštevu lekára! Obsah webovej stránky slúži výhradne iba na informačné účely. Meditácie a užívanie doplnkov výživy je na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné riziko. Nezodpovedám ani priamo ani nepriamo za škody akéhokoľvek druhu, ktoré boli spôsobené informáciami, ktoré sú tu uvedené.